داتیس پارتیشن

بروز بودن محیط کاری خود را با ما تجربه کنید

ما در دنیایی زندگی می کنیم که در آن ، پارتیشن اداری تقریبا شناخته شده هستند.
شاید عمدتا به این دلیل که در فضاهای کاری گذشته بیشتر از آجر و ملات استفاده ی شد.
در چنین چیدمان هایی ، پارتیشن ها متشکل از برخی بخش های خسته کننده در فضاهای کاری بودند که هر کارمند یک غرفه جداگانه داشت. اتاق جلسات اغلب برای مناسبت های خاص محدود و تعیین می شد. به این ترتیب ، این پارتیشن ها منجر به احساس بودن در زندان هایی کوچک می شدند.

بروز بودن
بروز بودن

گر چه چنین چیدمان هایی تغییر کرده اند. در دنیای امروز ، پارتیشن ها با یک روش شیک و با این حال کارآمد ساخته می شوند.

استفاده از پارتیشن های اداری شیشه ای ، اجازه عبور نور زیاد و سبک را در حوزه های کاری را داده است. بسیاری از شرکت های ظریف و مدرن این روند بروز بودن را در فضاهای کاری خود بکار گرفته اند. داتیس، شما قادر خواهید بود پنل های دل خواه خود را از میان گزینه های مختلفی انتخاب کنبد که به شما کمک می کند فضای کاری خود را به بهترین شکل طراحی کنید که این انتخاب ها به سلیقه و دکور شما بستگی دارد.

با ما بروز بودن را تجربه کنید.