داتیس پارتیشن

طراحی محیط – اثر طراحی محیط کار بر بهره وری و عملکرد بهتر کارمندان
photo_2018-04-27_21-53-50

آنچه در این مقاله می‌خوانید

اثر طراحی محیط کار بر بهره وری و عملکرد بهتر کارمندان

آیا می‌دانستید که افراد نزدیک به ۹۰ ٪ زمان خود را در خانه سپری می‌کنند؟

به علاوه، افرادی که خارج از خانه کار می‌کنند حدود یک سوم ( ۳۳ درصد ) ساعات خواب خود را در محل کار خود خرج می‌کنند.

آیا جای تعجب است که سلامت جسمی یا روانی فرد می‌تواند به شدت تحت‌تاثیر جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و ذهنی محل کار قرار گیرد ؟

اگر شرایط کاری فرد منفی باشد، نتیجه می‌تواند به معنای عملکرد کم‌تر اثر، افزایش نرخ خطا، آسیب‌ها و غیبت‌های باشد. با این حال، تنها نقطه مقابلمی‌تواند با یک محل کار خوب طراحی‌شده رخ دهد. اغلب طراحی فیزیکی محیط کار بر روی اثراتفیزیکی کارگران تمرکز می‌کند. در عوض، هدف این مقاله نشان خواهد داد که چگونه طراحی محیط کار( فیزیکی و سازمانی ) بر رفاه کارمندان تاثیر می‌گذارد.

تعریف – هستی

اولین چیزی که باید بدانیم و درک کنیم عبارت ” رفاه ” است. خوب بودن یا رفاه گاهی به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به گفته مریام  – وبستر، فرهنگ لغت آنلاین به خوبی تعریف می‌شود: ” حالت شاد بودن ، سالم، یا کامیابی ” به عنوان ” کیفیت یا وضعیت سلامت خوب به ویژه به عنوان یک هدف جستجو کننده ” تعریف می‌شود. در اصل، رفاه و سلامت خوب بودن یعنیسلامت خوب، یکی مربوط به یک هدف است و یک حالت خوب بودن است. ما اغلب به سلامت درحوزه فیزیکی فکر می‌کنیم اما به همان اندازه مهم است که سلامت روحی و عاطفی را در نظر بگیریم.با توجه به رات و شدیدتر شدن ۵ عنصر به هم پیوسته‌است و به هم پیوسته‌است:

۱. کار

۲. اجتماعی

۳. مالی

۴. فیزیکی / ذهنی

۵. جامعه

برای اهداف این مقاله، ما در ابتدا بر عنصر سلامت جسمی / ذهنی متمرکز می‌شویم.

هزینه‌های کارفرما مرتبط با کارمند خوب بودن

خطرات داشتن کارمندان ” بیمار ” بسیار زیاد است و هزینه‌ها برای کارفرمایان می‌تواند بسیار بالاباشد. برخی از ریسک‌ها شامل موارد زیر هستند:

تعامل کارکنان با کارمندان

بازدهی کاهش‌یافته

  • آسیب محل کار:

افزایش آسیب‌های خارج از شغل:

  • حجم معاملات کارمند

افزایش خطرات بهداشتی

درخواست‌های بیمه بیش از حد

استفاده از کاربرد مزایا

نوآوری معکوس، خدمات مشتری، کیفیت

با توجه به انجمن روانشناسی آمریکا ( APA )، یک محیط کار بهداشت روانی باید شامل ۵ مولفه باشد:

۱. تعادل کار – زندگی

۲. سلامت و ایمنی

۳. رشد و رشد کارمندان

۴. تشخیص کارکنان

۵. مشارکت کارکنان

تمام موارد بالا تاثیر مثبت یا منفی بر رفاه کارکنان و فرهنگ / عملکرد خود سازمان می‌گذارد.

خوب – بودن و محل کار

مطالعات کمی صورت‌گرفته است که بر ارتباط بین طراحی محیط کار فیزیکی و سلامت ذهنی تمرکزکرده‌اند. روانشناسان تاثیرات محیط کار بر روی افراد سالم را مطالعه کرده‌اند اما در مورد افراد بامشکلات بهداشت روانی موجود چه می‌گویند ؟ فرد می‌تواند از نتایج مطالعات بر روی افراد سالم ذهن استفاده کند تا حدی اثرات طراحی محیط کار فیزیکی را بر روی موضوعات ذهنی پیش‌بینی کند. طبق اظهارات جنیفر ویچ، چهار حوزه وجود دارد که در آن شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه شرایط کاریمی‌تواند به نفع کارمندان با مشکلات سلامتی ذهنی خاص باشد: روابط اجتماعی، تمرکز توجه،کاهش استرس و بیوفیزیولوژی. اجازه دهید نگاهی کوتاه به هر کدام از آن‌ها بیندازیم.

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی را می توان با دو واژه خلاصه کرد: فضای شخصی. میزان و نوع فضای خصوصی در یک محیط اداری می‌تواند تعامل اجتماعی بین کارمندان را تشویق و یا دلسرد کند. این به تمایل کارمندان برای نزدیک شدن به دیگران و درجه‌ای که فرد می‌خواهد دیگران را بشناسد ، بستگی دارد. بدیهی است که طرح فیزیکی و اثاثیه، تاثیر قابل‌توجهی بر فضای شخصی یک فرد دارند. عامل دیگر آن است که افراد زیادی در آن فضا وجود دارند، یعنی ” ازدحام “. آیا افراد زیادی در یک منطقه وجود دارند که ازتعامل گروهی موثر جلوگیری می‌کند ؟ به همین ترتیب افراد کمی وجود دارند؟ یک مورد دیگر باید بهمیل شدید برای حفظ حریم خصوصی بین کارمندان بپردازد. مطالعات نشان داده‌اند که وقتیکارمندان توانایی کنترل حریم خصوصی فرد را دارند، اثرات زیان‌آور دیگری استرس زا در محیط کارکاهش می‌یابد. مهم است به یاد داشته باشید که طراحی محیط کار می‌تواند تاثیر مثبتی بر روابطاجتماعی بین کارگران داشته باشد . یک مطالعه وجود دارد که اندازه‌های ایستگاه کاری را نشان می‌دهد که نارضایتی کارمندان را کاهش می‌دهد. با این حال، هیچ مطالعه‌ای وجود ندارد که به شدت ارتفاع بهینه برای پنل های مبل مدولار را به اثبات برساند.

در نظر بگیرید: تکالیفی را که به نیازهای شخصی افراد، به ویژه آن‌هایی که دارای مشکلات سلامت روانی هستند، و تعادل آن با نیاز به تعامل گروه / گروه را در نظر بگیرید. برای مثال، فرد مبتلا به افسردگی از یک دفتر محصور در انتهای یک راهرو بهره‌مند نخواهد شد،

اما در کنار یک راهروی دارای ترافیک بالا که حریم خصوصی کمی را ارایه می‌دهد ، هیچ کدام از این افراد اداره نخواهند شد.

تمرکز توجه

همه ما افرادی را می‌شناسیم که به راحتی حواسشان پرت است و به سختی در کار هستند. توجه بهاختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی در کودکان به طور گسترده‌ای در کودکان تشخیص‌دادهشده‌است ، اما چه اتفاقی برای این افراد به عنوان بزرگسالان رخ می‌دهد ؟ برای کارمندانی که در آنحفظ توجه یک چالش است، به دنبال آن است که یک دفتر محصور بهترین انتخاب است چون آن‌هاقادر به محدود کردن عوامل حواس‌پرتی هستند. با این حال، از نقطه‌نظر تسهیلات، این راه‌حل از زمان ظهور طراحی یک طرح باز دشوارتر شده‌است. در این حالت، افزایش ارتفاع پنل و فراهم نمودنسایر عوامل کاهش انحراف مانند پوشش صدا و مواد جاذب صدا توصیه می‌شود.

در نظر بگیرید: برای افراد با چالش‌های مورد توجه فراهم کردن یک دفتر خصوصی و محصور ایده‌آلاست. برای فضاهای کاری باز، عوامل حواس‌پرتی را می توان از طریق استفاده از پانل مبل مدولاربالاتر و عناصر پوشش صدا به حداقل رساند.

کاهش استرس

استرس چیزی است که هر فرد هر روز احساس و تجربه می‌کند. یکی از مطالعات نشان داده‌است کهاسترس روانی ، پیش‌بینی‌کننده مشکلات سلامتی ذهنی است. یک ویژگی کار مفید که برای کاهشاسترس نشان‌داده‌شده و به افراد کمک می‌کند از شرایط استرس زا بازیابی شوند ، پنجره است. مطالعه دیگری نشان داد که مشاهده طبیعت، چه از طریق یک پنجره یا تصویر (عکس ) به کاهش استرس کمک می‌کند. نکته جالب دیگر این است که چند کشور در اروپا، از جملهدانمارک و نروژ، به کارفرمایان دستور داده‌اند که در فاصله معینی از هر میز یا ایستگاه کاری دسترسیبه پنجره را فراهم کنند.

در نظر بگیرید: اولویت‌بندی دفاتر نزدیک یا با پنجره‌هایی به کارمندانی که دارای مشکلات سلامتیمرتبط با استرس هستند و یا کار آن‌ها بسیار استرس زا است.

اختلال ( اختلال در وضعیت فصلی )

بیوفیزیولوژی عبارت رسمی برای افرادی است که به دلیل کافی نبودن قرار گرفتن در معرض نور خورشید ، از تغییرات روحی رنج می‌برند. برای این کار تجویز شده برای این کار، روزانه،  ۱۰ ساعت نور سفید ارائه می‌شود. در حالی که این درمانبرای افراد مبتلا به اختلال است، فواید فراهم کردن نور کافی در محیط کار ممکن است مزایای سلامتیذهنی برای افراد مبتلا به بالینی داشته باشد. تحقیقات نشان داده‌اند که آن‌هایی که کوتاه‌ترین زماننوردهی روزانه را برای سطوح نور بالا تنظیم می‌کنند، پایین‌ترین حالت را گزارش کرده‌اند. با این حال،مقدار دقیق نور که مفید خواهد بود تعیین نشده است. این یافته‌ها به یک کمیته بین‌المللی منجر شد تا نتیجه‌گیری کند که نور روزانه توسط مردم در جوامع صنعتی دریافت می‌شود ( یعنی آن‌هاییکه در درجه اول در داخل خانه هستند ) ممکن است برای سلامت روانی خوب خیلی پایین باشند.

در نظر بگیرید: در نظر بگیرید که یک فرصت برای کارمندان فراهم کنید تا هر روز در معرض نور روشنقرار بگیرند، به خصوص اگر آن‌ها سابقه اختلال در وضعیت فصلی داشته باشند. این کار می‌تواند باقرار گرفتن در معرض نور خورشید از پنجره یا زمان سپری‌شده در فضای باز یا کنار پنجره در طولبشکند انجام شود.

این چه معنی دارد ؟

هیچ شکی نیست که طراحی محیط کار تاثیر افرادی را دارد که در محل کار کار می‌کنند. تاثیراتی که باید در نظر گرفته شوند نباید تنها فیزیکی باشند بلکه شامل جنبه‌های سلامت روانی نیز باشند.طراحی محیط کار می‌تواند یا افزایش یابد ، سطح پایه پشتیبان داشته باشد یا عملکرد ذهنی وفیزیکی کارکنان را تنزل دهد. متاسفانه، دو روش رایج که کارفرما در هنگام جستجوی افزایش بهره‌وریو بهره‌وری، ناب و بهبود فرآیند از آن استفاده می‌کند، شامل جنبه‌های شناختی / ذهنی نمی‌شود.تنها با استفاده از شاخص‌های ماکروارگونومی / انسانی که به طور پیش‌فرض شامل روانشناسی وویژگی‌های شناختی انسان‌ها می‌شود می‌تواند عملکرد بهینه کار را به دست آورد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

مقالات مرتبط

دسترسی سریع