داتیس پارتیشن

پارتیشن شیشه ای  در طیف وسیعی از سبک و طراحی قرار دارند که شما می توانید آن را انتخاب کنید. با آن ها ، شما سبک و کلاس را به دفتر خود خواهید آورد.

همچنین کارکنان در حین استفاده از فضای کاری احساس راحت تری را تجربه می کنن.

علاوه بر این ، شما می توانید استفاده از نور داخلی و لامپ های داخلی را زمانی که نور زیادی را به داخل اتاق می تابد را کنترل کنید.