داتیس پارتیشن

انواع مختلف دیوارهای پارتیشن برای ساختار ساختمان شما

انواع مختلف دیوارهای پارتیشن یک دیوار پارتیشن ممکن است به عنوان یک دیوار یا تقسیم بندی ساخته شده از آجر ، گلدان ، شیشه یا مواد دیگر از این قبیل تعریف شود و به منظور تقسیم یک اتاق یا بخشی از اتاق از اتاق دیگر تهیه شود. دیوارهای پارتیشن به صورت دیوارهای بدون بار طراحی […]